Doctoral student

Jutta Rosenberg


Forskningsområden


Nyckelord

Language of social media


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Kun risuaidasta tuli hashtag (2018)
Rosenberg Jutta
Kielikello
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Äänteistä lauseisiin : johdatus suomen kielioppiin (2010)
Juhani Löflund, Jutta Rosenberg, Lasse Vuorsola
Finn Lectura


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-02-09 vid 08:08