Carolin Ahlvik-Harju

Projektforskare, Teologi
E-post: carolin.ahlvik-harju@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504784702
Telefon: +358-2-2154702


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Det är gott att du finns: Människovärde, Guds avbild och människor med grava kognitiva funktionsnedsättningar. (2016)
Carolin Ahlvik-Harju
Teologinen Aikakauskirja
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Resisting indignity : a feminist disability theology (2016)
Carolin Ahlvik-Harju
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Disturbing bodies : reimagining comforting narratives of embodiment through feminist disability studies (2015)
Carolin Ahlvik-Harju
Scandinavian Journal of Disability Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The invisible made visible?: The ethical significance of befriending people with disabilities (2014)
Carolin Ahlvik-Harju
Studia Theologica
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lurar den eugeniska logiken i kulisserna? (2017)
Carolin Ahlvik-Harju
Ikaros

Senast uppdaterad 2018-08-10 vid 08:08