Eeva-Liisa Eskola

Universitetslärare, Informationsvetenskap
E-post: eeva-liisa.eskola@abo.fi
Mobiltelefon: +358-505978063
Telefon: +358-2-2154811


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
MaRIS - Migration and Refugee Information Studies Research Project (2017)
Eeva-Liisa Eskola, Riitta Hämäläinen, Anne Ojanperä, Hilda Ruokolainen
Informaatiotutkimus
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09