Cecilia Lundberg

Utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande
E-post: cecilia.lundberg@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469202007
Telefon: +358-2-2154950


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Promoting Education for Sustainable Development in Higher Education (2018)
Cecilia Lundberg
The WSB University in Poznan Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Eutrophication and the Ecosystem Approach to Management: A Case Study of Baltic Sea Environmental Governance (2016)
Karlsson Mikael, Gilek Michael, Lundberg Cecilia

Springer
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Water Quality of the Baltic Sea. (2014)
Lundberg Cecilia
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Eutrophication, risk management and sustainability. The perceptions of different stakeholders in the northern Baltic Sea. (2013)
Cecilia Lundberg
Marine Pollution Bulletin
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Conceptualizing the Baltic Sea ecosystem: an interdisciplinary tool for environmental decision making. (2005)
Cecilia Lundberg
AMBIO: A Journal of the Human Environment


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Introduction (2018)
Cecilia Lundberg
The WSB University in Poznan Press
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att utveckla undervisningen tillsammans – Ett praktiskt exempel (2016)
Cecilia Lundberg, Anna-Greta Nyström, Johanna Lindström
Högre utbildning

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:10