Nina Mård

Projektkoordinator, Pedagogik
Forskarstuderande, Pedagogik
Universitetslärare, Pedagogik
E-post: nina.enkvist@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En komparativ förståelse av ämnesdidaktiska prepositioner (2019)
Mårten Björkgren, Eva Ahlskog-Björkman, Nina Enkvist, Tom Gullberg
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education

Senast uppdaterad 2019-17-12 vid 08:09