Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
H- and Fe-modified zeolite beta catalysts for preparation of trans-carveol from α-pinene oxide (2015)
M. Stekrova, N. Kumar, S.F. Díaz, P. Mäki-Arvela, D. Yu. Murzin
Catalysis Today
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-31-08 vid 10:07