Peer-reviewed publications

G4 Doctoral dissertation (monograph)
Utstillingens retorikk: Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk (2016)
Bjørg Tronshart

Last updated on 2017-20-06 at 09:51