Sarah Åkerman

Projektkoordinator, Socialvetenskaper
E-post: sarah.akerman@abo.fi
Mobiltelefon: +358-505236042
Telefon: +358-6-3247395


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Man får hjälp då man behöver”- äldre närståendevårdtagares vårdval ur ett livsloppsperspektiv (2018)
Sarah Åkerman, Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård
Gerontologia
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:09