Master of Arts

Anna-Stina Hägglund

E-post: anna-stina.hagglund@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gåvor till Heliga Birgittas ära: En studie av donatorsgemenskapen kring Nådendals kloster 1438-1520 (2018)
Anna-Stina Hägglund
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer

O2 Annat
Medeltiden var en tid präglad av mörker och elände, eller? (blogg) (2019)
Anna-Stina Hägglund
Historikerbloggen
B2 Bokavsnitt
Aristokraattien lahjat kirkolle 1500-luvun alussa (2016)
Hägglund Anna-Stina
Turun historiallinen yhdistys ry

Senast uppdaterad 2020-27-03 vid 14:28