Pierre Olivier

E-post: pierre.olivier@abo.fi


Yrkesmässiga intressen

Community ecology
Food webs - Predator-prey interactions
Trait ecology
Biodiversity - Ecosystem functioning (BEF theory)
Science communication


Forskningsområden


Nyckelord

BENTHIC ecology, community ecology, food webs, invasion ecology, marine biodiversity, Marine biology


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exploring the temporal variability of a food web using long‐term biomonitoring data (2019)
Pierre Olivier, Romain Frelat, Erik Bonsdorff, Susanne Kortsch, Ingrid Kröncke, Christian Möllmann, Hermann Neumann, Anne F. Sell, Marie C. Nordström
Ecography
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Complexity and structural properties of food webs in the Barents Sea (2017)
Olivier Pierre, Planque Benjamin
Oikos
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:47