Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hydrodeoxygenation of stearic acid and tall oil fatty acids over Ni-alumina catalysts: influence of reaction parameters and kinetic modelling (2017)
Klara Jeništová, Imane Hachemi, Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Markus Peurla, Libor Čapek, Johan Wärnå, Dmitry Yu. Murzin
Chemical Engineering Journal
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Comparative study of sulfur-free nickel and palladium catalysts in hydrodeoxygenation of different fatty acid feedstocks for production of biofuels (2016)
Imane Hachemi, Klara Jeništová, Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Kari Eränen, Jarl Hemming, Dmitry Yu. Murzin
Catalysis Science and Technology
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-31-08 vid 10:07