Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Detention of Child Asylum Seekers in the Pursuit of State Interests: A Comparison of the Australian and EU Approaches (2018)
Eleonora Del Gaudio, Stephen Phillips
Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
The Protection of Vulnerable Individuals in the Context of EU Policies on Border Checks, Asylum and Immigration: FRAME Research Report (2016)
Maija Mustaniemi-Laakso, Mikaela Heikkilä, Eleonora Del Gaudio, Sotiris Konstantis, Maria Nagore Casas, Dolores Morondo, Venkatachala G. Hegde, Graham Finlay


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:47