Erik Andersson

Forskarstuderande, Teologi
E-post: erik.j.andersson@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nya Väktaren och andra världskriget (2018)
Erik J. Andersson
Kyrkohistorisk årsskrift


Övriga publikationer

E2 Populär monografi
Stjärna på bortaplan: bibelstudier över Esters bok (2018)
Erik J Andersson
BV-Förlag

Senast uppdaterad 2019-09-04 vid 08:08