Erik Andersson

PhD Student, Theology
Email: erik.j.andersson@abo.fi


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Axel B. Svensson som apologet: En case-study av författarskapet i Nya Väktaren 1918 (2019)
Erik J. Andersson
Theofilos
A1 Journal article (refereed)
Nya Väktaren och andra världskriget (2018)
Erik J. Andersson
Kyrkohistorisk årsskrift


Other publications

E2 Popularised monograph
Stjärna på bortaplan: bibelstudier över Esters bok (2018)
Erik J Andersson
BV-Förlag
E2 Popularised monograph
Tron på bortaplan: bibelstudier över Daniels bok (2016)
Erik J. Andersson
E3 Edited popular book
Vår: initiativ i missionslandet Sverige (2016)
Erik J. Andersson, Fredrik Smetana, Magnus Hagström, Rune Giselsson, Harald Waldemarson, Gunnar Davidsson, Samuel Petersson, Sven E. Hammarberg, Rakel Smetana, Caroline Peterson, Margareta Andersson
BV-Förlag
E3 Edited popular book
En så innerligt god Gud: Festskrift till Lars-Åke Nilsson (2012)
Markus Hector, Lars-Åke Nilsson, Erik J. Andersson, Peter Henrysson, Daniel Ringdahl, et al
BV-Förlag

Last updated on 2019-09-04 at 08:08