Elina Takala

Forskarstuderande, Teologi


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om solen, regnet och tron (2019)
Elina Takala
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:44