Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Paper-based electrodes for cell-substrate impedance spectroscopy (2016)
Natalia Lvova

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51