DTheol

Heidi Jokinen


Biografi

2020 Working under a grant from Svenska Kulturfonden
2019 Working under a grant from Svenska Litteratursällskapet i Finland - The Society of Swedish Literature in Finland (SLS)


Nyckelord

criminology, Ethics, Gender Studies, Restorative Justice, Systematic Theology


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Homo moralis strikes back: Risks with homo economicus in restorative conflict resolution (2020)
Heidi Jokinen
Studia Theologica
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
New Wineskin of Conflict Resolution: Conditions of Change in the Parable on Wineskin (2020)
Heidi Jokinen
Biblical Theology Bulletin
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Synliga men förbisedda.: Perspektiv på altarblommornas teologi och praxis (2020)
Heidi Jokinen, Anni Maria Laato
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Feministisk teoribildning som resurs för restorativ rättvisa (2019)
Heidi Jokinen
Teologinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Social mediation : working towards inclusion from amidst of exclusion (2012)
Heidi Jokinen
Revista Ecumenica Sibiu


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Interview with Martin Wright (2019)
Heidi Jokinen
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Brottsmedling - Kristna försoningstankar konkretiseras (2018)
Heidi Jokinen
Teologia.fi
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kohtaanto-ongelma parisuhdeväkivallan sovittelusta käytävässä julkisessa keskustelussa (2016)
Heidi Jokinen
Edilex sarja
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Rikossovittelu ja moraali (2012)
Heidi Jokinen
Haaste
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Alternativ konfliktlösning. Brott och straff på nya villkor (2009)
Heidi Jokinen
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-26-03 vid 12:11