DTheol

Heidi Jokinen


Biography

2020 Working under a grant from Svenska Kulturfonden
2019 Working under a grant from Svenska Litteratursällskapet i Finland - The Society of Swedish Literature in Finland (SLS)


Keywords

criminology, Ethics, Gender Studies, Restorative Justice, Systematic Theology


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
New Wineskin of Conflict Resolution: Conditions of Change in the Parable on Wineskin (2020)
Heidi Jokinen
Biblical Theology Bulletin
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Synliga men förbisedda.: Perspektiv på altarblommornas teologi och praxis (2020)
Heidi Jokinen, Anni Maria Laato
Teologinen Aikakauskirja
A1 Journal article (refereed)
Feministisk teoribildning som resurs för restorativ rättvisa (2019)
Heidi Jokinen
Teologinen Aikakauskirja
A1 Journal article (refereed)
Social mediation : working towards inclusion from amidst of exclusion (2012)
Heidi Jokinen
Revista Ecumenica Sibiu


Other publications

D2 Article in a professional book
Interview with Martin Wright (2019)
Heidi Jokinen
D6 Edited professional books
Newsletter for the European Forum for Restorative Justice 20:3 (2019) (2019)
Heidi Jokinen, Silvia Randazzo
E1 Popularised article, newspaper article
Brottsmedling - Kristna försoningstankar konkretiseras (2018)
Heidi Jokinen
Teologia.fi
B1 Non-refereed journal articles
Kohtaanto-ongelma parisuhdeväkivallan sovittelusta käytävässä julkisessa keskustelussa (2016)
Heidi Jokinen
Edilex sarja
E1 Popularised article, newspaper article
Rikossovittelu ja moraali (2012)
Heidi Jokinen
Haaste
E1 Popularised article, newspaper article
Alternativ konfliktlösning. Brott och straff på nya villkor (2009)
Heidi Jokinen
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen


Other Research Activities


Last updated on 2020-26-03 at 12:11