Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
English language teaching in North American schools (2019)
Jim Cummins, Mario E. López-Gopar, William M. Sughrua
Springer
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Multilingual literacies: opposing theoretical claims and pedagogical practices in the Canadian context (2019)
Jim Cummins
Cahiers Internationaux de Sociolinguistique
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
The social construction of academic expertise in multilingual school contexts: Policy options and instructional choices (2019)
Jim Cummins
Revue Tranel (Travaux neuchâtelois de linguistique)
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Teachers as knowledge generators: Pushing the boundaries at Thornwood Public School. (2018)
Jim Cummins
Fagbokforlaget
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Teaching minoritized students: Are additive approaches legitimate? (2017)
Jim Cummins
Harvard Educational Review
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Foreword (2019)
Jim Cummins
Bloomsbury academic
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sprachsensible schule: Mehrsprachige lernende unterrichten (2019)
James Cummins
Lernende Schule: fuer die Praxis paedagogischer Schulentwicklung
B2 Bokavsnitt
Afterword (2018)
Jim Cummins
Cambridge scholars publishing
B2 Bokavsnitt
Foreword (2018)
Jim Cummins
Mouton De Gruyter
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Foreword (2018)
Jim Cummins
Pearson Education
B2 Bokavsnitt
Foreword (2018)
Jim Cummins
John Catt Publishers
B2 Bokavsnitt
Foreword (2018)
Jim Cummins
Multilingual Matters
B2 Bokavsnitt
Foreword (2018)
Jim Cummins
TESOL Press
B2 Bokavsnitt
“Jag tror att det hjälper min hjärna att växa” (2017)
Jim Cummins
Lärarförlaget

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:39