Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Pinosylvin and monomethylpinosylvin, constituents of an extract from the knot of Pinus sylvestris, reduce inflammatory gene expression and inflammatory responses in vivo (2015)
Mirka Laavola, Riina Nieminen, Tiina Leppänen, Christer Eckerman, Bjarne Holmbom, Eeva Moilanen
Journal of Agricultural and Food Chemistry
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51