Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 1/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 2/2018Introduction : Child Figures as Fragile Subjects (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 3-4/2018 (2018)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
Routledge
C2 Redigerat verk
Childhood, Literature and Science : Fragile Subjects (2017)
Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela
Routledge
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 1/2017. Tema: Finsk Tidskrift 140 år (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 2/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 5/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 7-8/2017 (2017)
Jutta Ahlbeck
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
(2017)
Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Nervous Child and the Disease of Modernity (2017)
Jutta Ahlbeck
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 1/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 2/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 5/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 6/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
C2 Redigerat verk
Finsk tidskrift 7-8/2016 (2016)
Jutta Ahlbeck
Föreningen Granskaren


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Det litterära landskapets genusmönster [editorial] (2018)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Dystopiska familjer och bräckliga samhällen [editorial] (2018)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
En väv av texter och sanningar [editorial] (2018)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Analys, debatt, kritik [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att ställa frågor till det förflutna [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att vara del i något större [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
En 140-åring i tiden (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Språk som verklighet, moral och kärlek [editorial] (2017)
Jutta Ahlbeck
Finsk tidskrift
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Information, desinformation och propaganda (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om tid och känsla (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Politik och andlighet (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Vi och de andra (2016)
Ahlbeck Jutta
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51