Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Fingret i magen": Ryska utmaningar för svensk-finskt försvarspolitiskt tänkande (2015)
Lars Nicander, Linneá Arnevall
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Role of Think Tanks in the U.S. Security Policy Environment (2015)
Lars Nicander
International Journal of Intelligence and Counter Intelligence
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Det gränslösa hotet från cyberrymden (2015)
Lars Nicander
Ekerlids Förlag
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sverige behöver ta ett grepp om hoten (2015)
Lars Nicander
Svenska Dagbladet

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51