Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Skivsamlingen som artefakt och minneslåda. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Budkavlen
C2 Redigerat verk
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduktion (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Om finlandssvenska identiteter, intersektioner och hanteringsstrategier (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
”Svenska talande bättre folk” – mellan ironi, stereotyp och humor (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Antecknat. Vinylen i Berlin. En plats, en genre, en tidsera. (2015)
Klinkmann, Sven-Erik
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finlandssvenskarna och humorns gränser (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Lunds universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Roy Rabb och anakronismen (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att glömma och att minnas musik. En essä om ett radioprogram (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Finsk tidskrift
D1 Artikel i en facktidskrift
Har svenskan en framtid i Finland? (1): (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Nya Argus
D1 Artikel i en facktidskrift
Har svenskan en framtid i Finland? (2) (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Nya Argus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Helene Schjerfbeck och de krockande normerna. Antecknat. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Recension av Ulf Palmenfelt, Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Carlsson bokförlag, 2017. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Rig - kulturhistorisk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Thinking through Narrated Communities and Individual Life Stories. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica
D1 Artikel i en facktidskrift
Bob Dylan, Frank Sinatra och den amerikanska crooner-traditionen (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Nya Argus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I Kvarken möts språk och verkligheter (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Vasabladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Narrated communities and collective thought figures among old Visby townspeople (2017)
Klinkmann Sven-Erik
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sensitive Objects, Fleeting Atmospheres (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sensitive Objects, Fleeting Atmospheres (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ankdammens "hjälte" eller Mannerheims arvtagare: Kultursemiotisk analys (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En mörk riddare vill frälsa världen: Kulturanalys (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Hufvudstadsbladet
D1 Artikel i en facktidskrift
Känsliga objekt, undflyende atmosfärer (Kolumnen Antecknat). (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Oklara stadsstudier i trä.: Recension av boken Bottniska trästäder (Scriptum 2015). (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Vasabladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Disco as ethnography, history, nostalgia.: Rec. av Liisa Avelin: Kåren Kellari. Karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969-1979. (2015)
Klinkmann Sven-Erik
Ethnologia Scandinavica
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Flyktingar och berättandets politik (2015)
Klinkmann Sven-Erik
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Storytelling as the "subjective-in-between".: Rec. av Michael Jackson: The Politics of Storytelling. Variations on a Theme by Hannah Arendt. (2015)
Klinkmann Sven-Erik
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Thomas Nydahls identitära projekt (2015)
Klinkmann Sven-Erik
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Complexities of bordering ; Rec. av Anders Linde-Laursen, Bordering : Identity processes between the national and personal (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:54