Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Skivsamlingen som artefakt och minneslåda. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Budkavlen
C2 Edited book
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Introduktion (2017)
Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Om finlandssvenska identiteter, intersektioner och hanteringsstrategier (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
”Svenska talande bättre folk” – mellan ironi, stereotyp och humor (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
Antecknat. Vinylen i Berlin. En plats, en genre, en tidsera. (2015)
Klinkmann, Sven-Erik
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
A3 Book section, Chapters in research books
Finlandssvenskarna och humorns gränser (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Lunds universitet
A1 Journal article (refereed)
Roy Rabb och anakronismen (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Att glömma och att minnas musik. En essä om ett radioprogram (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Finsk tidskrift
D1 Article in a trade journal
Har svenskan en framtid i Finland? (1): (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Nya Argus
D1 Article in a trade journal
Har svenskan en framtid i Finland? (2) (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Nya Argus
B1 Non-refereed journal articles
Helene Schjerfbeck och de krockande normerna. Antecknat. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
B1 Non-refereed journal articles
Recension av Ulf Palmenfelt, Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. Carlsson bokförlag, 2017. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Rig - kulturhistorisk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Thinking through Narrated Communities and Individual Life Stories. (2018)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica
D1 Article in a trade journal
Bob Dylan, Frank Sinatra och den amerikanska crooner-traditionen (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Nya Argus
E1 Popularised article, newspaper article
I Kvarken möts språk och verkligheter (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Vasabladet
B1 Non-refereed journal articles
Narrated communities and collective thought figures among old Visby townspeople (2017)
Klinkmann Sven-Erik
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
B1 Non-refereed journal articles
Sensitive Objects, Fleeting Atmospheres (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica
B1 Non-refereed journal articles
Sensitive Objects, Fleeting Atmospheres (2017)
Sven-Erik Klinkmann
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
E1 Popularised article, newspaper article
Ankdammens "hjälte" eller Mannerheims arvtagare: Kultursemiotisk analys (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
En mörk riddare vill frälsa världen: Kulturanalys (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
Känsliga objekt, undflyende atmosfärer (Kolumnen Antecknat). (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Oklara stadsstudier i trä.: Recension av boken Bottniska trästäder (Scriptum 2015). (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Flyktingar och berättandets politik (2015)
Klinkmann Sven-Erik
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Thomas Nydahls identitära projekt (2015)
Klinkmann Sven-Erik
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Complexities of bordering ; Rec. av Anders Linde-Laursen, Bordering : Identity processes between the national and personal (2014)
Sven-Erik Klinkmann
Ethnologia Scandinavica

Last updated on 2018-19-09 at 19:54