Ros-Mari Djupsund


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Reflexioner, definitioner och konstruktioner. Tidigare forskning om den svenskspråkiga befolkningens musikliv (2015)
Johannes Brusila Johannes, Ros-Mari Djupsund, Niklas Nyqvist
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Sången på tre orter i Svenskfinland (2015)
Ros-Mari Djupsund
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Jag hörde till dem som inte fick vara med i Luciatåget”. En studie i hur en Kör för alla-kör konstruerar sin identitet på den finlandssvenska musikarenan (2014)
Ros-Mari Djupsund
Etnomusikologian vuosikirja

Senast uppdaterad 2019-19-06 vid 08:08