Ros-Mari Djupsund


Peer-reviewed publications

G5 Doctoral dissertation (article)
“Hur härligt sången klingar ”: Identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång (2019)
Ros-Mari Djupsund
Åbo akademi
A1 Journal article (refereed)
”Helan går” i Svenskfinland: En studie av snapsvisetraditionens funktion i konstruktionen av det finlandssvenska (2018)
Ros-Mari Djupsund
PULS. Musik- och dansetnologisk tidskrift.
A3 Book section, Chapters in research books
Reflexioner, definitioner och konstruktioner. Tidigare forskning om den svenskspråkiga befolkningens musikliv (2015)
Johannes Brusila Johannes, Ros-Mari Djupsund, Niklas Nyqvist
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Sången på tre orter i Svenskfinland (2015)
Ros-Mari Djupsund
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Last updated on 2019-19-06 at 08:08