Tuire Haavisto

Forskarstuderande, Naturvetenskaper


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Activities of the 7Be and 137Cs nuclides in mushrooms from Southern and Western Finland (2011)
T. Lönnroth, J.-O. Lill, A. Björkholm, T. Haavisto, J. M. K. Slotte
Proceedings in Radiochemistry
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:12