Maria Renman


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Tuktad lekamlighet och kroppslig befrielse. Joel Pettersson och den groteska traditionen (2015)
Maria Renman
Historiska och litteraturhistoriska studier


Other publications

B2 Book section
Luft under vingarna. Joel Pettersson och expressionismens örngeneration (2017)
Maria Renman
Föreningen Granskaren

Last updated on 2020-07-02 at 08:12