Biografi

Affiliated post doc researcher.

Main interests: intangible cultural heritage and safeguarding


Yrkesmässiga intressen

Mitt huvudsakliga forskningsintresse utgörs av immateriellt kulturarv. Det är ett relativt outforskat område med många kopplingar till folkloristisk teori. Jag intresserar mig för begreppet kulturarv, med tonvikt på tillägget ”immateriellt”, men också för de processer som gör att vissa kulturuttryck får en ny status som immateriella kulturarv.
För närvarande arbetar jag med följande infallsvinklar:
  • Bevarandepraktiker, det vill säga hur folk går till väga för att upprätthålla traditionell kunskap och immateriellt kulturarv
  • Uppfattningar om revitalisering respektive återaktivering av äldre kulturelement utgående från traditionsarkivens dokumentationer.


Forskningsområden


Nyckelord

Archives, documentation process, Folklore, Intangible cultural heritage, the concept of culture


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
De eliminerade öarna: Om osynliggörande i ett läromedel (2018)
Johanna Björkholm
Budkavlen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Språklöshet eller tomrum? De svenskspråkiga i Finland framställda genom skolans läroböcker i historia (2017)
Johanna Björkholm
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att upprätthålla traditionell kunskap: Om immateriellt kulturarv och bevarande (2016)
Björkholm Johanna
Budkavlen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att iscensätta folkmusik som kulturarv i finlandssvensk kultur. Om performativitet i kulturarvsprocessen (2014)
Johanna Björkholm
Ethnos Ry
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Etableringen och utvecklingen av begreppet kulturarv i Finlands svenskbygder (2014)
Johanna Björkholm
Budkavlen


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2019-22-02 vid 13:22