Ye Hong

Forskningsassistent, Bioteknikcentrum
E-post: ye.hong@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Repositioning Microtubule Stabilizing Drugs for Brain Disorders. (2018)
Artemis Varidaki, Ye Hong, Eleanor T. Coffey
Frontiers in Cellular Neuroscience
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:09