Ann-Katrin Svensson

Professor, Pedagogik
E-post: ann-katrin.svensson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503029650
Telefon: +358-6-3247825


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Educare
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kommunal förvaltning som politisk aktör : Ett perspektiv på policy och förändring inom förskollärarprofessionen (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Pedagogisk Forskning I Sverige
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Varför skriver de som de gör? Om små barns skrivande (2019)
Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reformimplementering i förskolepraktik: ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag (2018)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society (2018)
Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson, Sofia Jusslin, Elisabeth Mellgren, Bente Hagtvet, Ria Heilä-Ylikallio
Early Child Development and Care
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Den samtida textmiljön i förskolan (2019)
Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Sofia Jusslin, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson
Liber

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:54