Ann-Katrin Svensson

Professor, Education
Email: ann-katrin.svensson@abo.fi
Mobile: +358-503029650
Phone: +358-6-3247825


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Educare
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Kommunal förvaltning som politisk aktör : Ett perspektiv på policy och förändring inom förskollärarprofessionen (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Pedagogisk Forskning I Sverige
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Varför skriver de som de gör? Om små barns skrivande (2019)
Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Reformimplementering i förskolepraktik: ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag (2018)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
A1 Journal article (refereed)
The literacy environment of preschool classrooms in three Nordic countries: challenges in a multilingual and digital society (2018)
Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson, Sofia Jusslin, Elisabeth Mellgren, Bente Hagtvet, Ria Heilä-Ylikallio
Early Child Development and Care
View on publisher's site


Other publications

B2 Book section
Den samtida textmiljön i förskolan (2019)
Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Sofia Jusslin, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson
Liber

Last updated on 2018-19-09 at 19:54