Fredrik Nilsson

Biträdande professor, Culture, History and Philosophy
Email: jtf.nilsson@abo.fi
Mobile: +358-469215857
Phone: +358-2-2154151


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Under ytan.: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
Budkavlen
A3 Book section, Chapters in research books
Efterord (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
C2 Edited book
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
C2 Edited book
Kulturhistoria: En etnologisk metodbok (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Om etnologi och kulturhistoriska metoder (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Snedvridningar – kulturanalytiska ledtrådar (2017)
Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A1 Journal article (refereed)
Ett dödande engagemang.: En tulldetektivs fatala jakt på spritsmugglare. (2016)
Fredrik Nilsson
Budkavlen
A3 Book section, Chapters in research books
"Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer": om kvinnlighet och kriminella nätverk. (2015)
Fredrik Nilsson


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
”Där den stora uppsorteringen börjar”.: Om nationsgränser och nationella reningsriter (2018)
Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Laboratorium för folk och kultur
D4 Published development or research report or study
Mentala gränshinder.: En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen (2018)
Fredrik Nilsson, Anna Palmehag, Anna Eriksson, Sofi Koverberg, Carl Hassellöf
B1 Non-refereed journal articles
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
B1 Non-refereed journal articles
”Man bör ha en medicinsk spärr" : en studie av kulturellt gränsarbete (2017)
Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
B1 Non-refereed journal articles
Om intuition och kulturanalytisk metodologi. (2016)
Fredrik Nilsson
Laboratorium för folk och kultur
B1 Non-refereed journal articles
”Den Gaarden-Jensenska ligan”.: Ett smugglarnätverk i södra Österjön (2015)
Johan A. Lundin, Fredrik Nilsson
Argus : årsbok för Tullmuseum och Tullens historiska förening

Last updated on 2019-02-07 at 08:08

Get in contact