Fredrik Nilsson

Biträdande professor, Kultur, historia och filosofi
E-post: jtf.nilsson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469215857
Telefon: +358-2-2154151


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Fika, Hygge and Hospitality: The Cultural Complexity of Service Organisation in the Öresund Region. (2019)
Christer Eldh, Fredrik Nilsson
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
"Yet, they are still humans in need of help": On humanitarian aid and moral performances (2019)
Fredrik Nilsson
C2 Redigerat verk
Budkavlen 2018 (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Under ytan, bakom fasaden: En kulturanalys av smuggling, rumslig ordning och moraliska geografier (2018)
Fredrik Nilsson
Budkavlen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Efterord (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
C2 Redigerat verk
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
C2 Redigerat verk
Kulturhistoria: En etnologisk metodbok (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Om etnologi och kulturhistoriska metoder (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Snedvridningar – kulturanalytiska ledtrådar (2017)
Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ett dödande engagemang.: En tulldetektivs fatala jakt på spritsmugglare. (2016)
Fredrik Nilsson
Budkavlen
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
"Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer": om kvinnlighet och kriminella nätverk. (2015)
Fredrik Nilsson


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
In the mood for business? Emotionellt gränsarbete i Öresundsregionen (2019)
Fredrik Nilsson
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
”Där den stora uppsorteringen börjar”.: Om nationsgränser och nationella reningsriter (2018)
Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Laboratorium för folk och kultur
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Mentala gränshinder.: En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen (2018)
Fredrik Nilsson, Anna Palmehag, Anna Eriksson, Sofi Koverberg, Carl Hassellöf
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Under ytan: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
Budkavlen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
”Man bör ha en medicinsk spärr" : en studie av kulturellt gränsarbete (2017)
Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om intuition och kulturanalytisk metodologi. (2016)
Fredrik Nilsson
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
”Den Gaarden-Jensenska ligan”.: Ett smugglarnätverk i södra Österjön (2015)
Johan A. Lundin, Fredrik Nilsson
Argus : årsbok för Tullmuseum och Tullens historiska förening


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-17-12 vid 17:00