Fredrik Nilsson

Biträdande professor, Culture, History and Philosophy
Email: jtf.nilsson@abo.fi
Mobile: +358-469215857
Phone: +358-2-2154151


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Under ytan.: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala (2018)
Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
Budkavlen
A3 Book section, Chapters in research books
Efterord (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
C2 Edited book
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Centrum för Öresundsstudiers vid Lunds universitet
C2 Edited book
Kulturhistoria: En etnologisk metodbok (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Om etnologi och kulturhistoriska metoder (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A3 Book section, Chapters in research books
Snedvridningar – kulturanalytiska ledtrådar (2017)
Fredrik Nilsson
Lunds universitet
A1 Journal article (refereed)
Ett dödande engagemang. (2016)
Fredrik Nilsson
Budkavlen
A3 Book section, Chapters in research books
"Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer": om kvinnlighet och kriminella nätverk. (2015)
Fredrik Nilsson


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
”Där den stora uppsorteringen börjar”.: Om nationsgränser och nationella reningsriter (2018)
Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Laboratorium för folk och kultur
D4 Published development or research report or study
Mentala gränshinder.: En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen (2018)
Fredrik Nilsson, Anna Palmehag, Anna Eriksson, Sofi Koverberg, Carl Hassellöf
B1 Non-refereed journal articles
Flykt (2017)
Björn Manusson Staaf, Fredrik Nilsson, Charlotte Åkerman
Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
B1 Non-refereed journal articles
”Man bör ha en medicinsk spärr" : en studie av kulturellt gränsarbete (2017)
Markus Idvall, Fredrik Nilsson
Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
B1 Non-refereed journal articles
Om intuition och kulturanalytisk metodologi. (2016)
Fredrik Nilsson
Laboratorium för folk och kultur
B1 Non-refereed journal articles
”Den Gaarden-Jensenska ligan”.: Ett smugglarnätverk i södra Österjön (2015)
Johan A. Lundin, Fredrik Nilsson
Argus : årsbok för Tullmuseum och Tullens historiska förening

Last updated on 2019-02-07 at 08:08