Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Bilingualism and Performance on Two Widely Used Developmental Neuropsychological Test Batteries (2015)
Linda C. Karlsson, Anna Soveri, Pekka Räsänen, Antti Kärnä, Sonia Delatte, Emma Lagerström, Lena Mård, Mikaela Steffansson, Minna Lehtonen, Matti Laine
PLoS ONE
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50