FM

Ann-Helen Sund

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: ann-helen.sund@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"It's alive!" Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker (2018)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Budkavlen

Senast uppdaterad 2019-08-01 vid 16:30