FM

Ann-Helen Sund

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: ann-helen.sund@abo.fi


Biografi

  • Universitetslärare i nordisk etnologi, Åbo Akademi (1.3.2016-30.6.2016, 1.8.2016-31.12.2016, 1.1.2017-28.2.2017)
  • Traditionsvetenskapliga nämndens forskare och sekreterare, Svenska litteratursällskapet i Finland (1.9 2012-31.8 2015)
  • Master i tillämpad kulturanalys, Lunds universitet, 2011


Yrkesmässiga intressen

  • Universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik, 1.8 2018-31.10 2019.
  • Forskarstuderande i etnologi. "Gör det själv - om tillverkning, värde och kompetens".


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Förord. Esipuhe. (2019)
Hanneleena Hieta, Karri Kiiskinen, Maija Mäki, Päivi Roivainen, Ann-Helen Sund
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowing Fatbergs. Waste as Matter, Monster and Mystery (2019)
Blanka Henriksson, Ann-Helen Sund
Ethnologia Scandinavica
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowing Fatbergs. Waste as Matter, Monster and Mystery (2019)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Ethnologia Scandinavica
C2 Redigerat verk
Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta. Rörelser och gränsytor. Etnologiska diskussioner om samverkan. (2019)
Karri Kiiskinen, Hanneleena Hieta, Tytti Steel, Eerika Koskinen-Koivisto, Jussi Lehtonen, Sanna Lillbroända-Annala, Helena Ruotsala, Maija Mäki, Päivi Roivanen, Kristina Ahmas, Sirkku Pihlman, Maarit Heinonen, Aaja Peura, Eija Schwartz, Anna-Mari Immonen, Mikko Aho, Anna Meronen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"It's alive!" Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker (2018)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Budkavlen

Senast uppdaterad 2019-02-11 vid 08:07