FM

Ann-Helen Sund

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: ann-helen.sund@abo.fi


Biografi

  • Universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik (1.8 2018-31.5 2020)
  • Universitetslärare i nordisk etnologi, Åbo Akademi (1.3.2016-30.6.2016, 1.8.2016-31.12.2016, 1.1.2017-28.2.2017)
  • Traditionsvetenskapliga nämndens forskare och sekreterare, Svenska litteratursällskapet i Finland (1.9 2012-31.8 2015)
  • Master i tillämpad kulturanalys, Lunds universitet, 2011


Yrkesmässiga intressen

  • Universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik, 1.8 2018-31.10 2019.
  • Forskarstuderande i etnologi. "Gör det själv - om tillverkning, värde och kompetens".


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att träda in i gatudjursvärlden: Kulturanalytiska perspektiv på möten med gatukatter och världen som omger dem (2019)
Sanna Lillbroända-Annala, Ann-Helen Sund
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Esipuhe = Förord (2019)
Hanneleena Hieta, Karri Kiiskinen, Maija Mäki, Päivi Roivainen, Ann-Helen Sund
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowing Fatbergs: Waste as Matter, Monster and Mystery (2019)
Blanka Henriksson, Ann-Helen Sund
Ethnologia Scandinavica
C2 Redigerat verk
Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta = Rörelser och gränsytor – Etnologiska diskussioner om samverkan (2019)
Hanneleena Hieta, Karri Kiiskinen, Maija Mäki, Päivi Roivainen, Ann-Helen Sund
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"It's alive!" Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker (2018)
Blanka Henriksson, Ann-Helen Sund
Budkavlen


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Att spåra förändringar - en rapport från Santiago de Compostela (2019)
Ann-Helen Sund
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sju speglar tillverkade av hästrankor – om arv, värde och transformation (2019)
Ann-Helen Sund
Laboratorium för folk och kultur

Senast uppdaterad 2020-23-06 vid 17:52