Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Fyra kejserliga monument i Finland: tillkomst, mottagande och bemötande (2019)
Sofia Aittomaa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden - likheter och olikheter (2017)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering (2015)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Alexander I:s kolossalbyst: Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (2013)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Fyra kejserliga monument i Finland: Tillkomst, mottagande och bemötande (2020)
Sofia Aittomaa
Tahiti: taidehistoria tieteenä
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Mikael Agricolan monumentti (2020)
Sofia Aittomaa
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran
B2 Bokavsnitt
Pietari Suuren monumentti (2020)
Sofia Aittomaa
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran
B2 Bokavsnitt
Torkkeli Knuutinpojan monumentti (2020)
Sofia Aittomaa
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den tomma piedestalen tillägnad François Arago (2016)
Sofia Aittomaa
Tahiti

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46