Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden - likheter och olikheter (2017)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering (2015)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Alexander I:s kolossalbyst: Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (2013)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Den tomma piedestalen tillägnad François Arago (2016)
Sofia Aittomaa
Tahiti

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46