Research Areas


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden - likheter och olikheter (2017)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland
A1 Journal article (refereed)
Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering (2015)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland
A1 Journal article (refereed)
Alexander I:s kolossalbyst: Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (2013)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Den tomma piedestalen tillägnad François Arago (2016)
Sofia Aittomaa
Tahiti

Last updated on 2018-19-09 at 19:46