Research assistant

Laura Hellsten

Forskningsassistent, Teologi
E-post: laura.hellsten@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
At the Origins of a Western Sacred Dance Tradition - A History in Need of Re-writing (2017)
Laura Hellsten
Luther-Agricola-Seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dance in the Early Church : sources and restrictions (2016)
Laura Hellsten
Approaching Religion


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Debatten om Pauliina Turakka Purhonens konst i Lovisa kyrka (2018)
Laura Hellsten
Ad Lucem
B2 Bokavsnitt
Kattungens vrål: Från dunkel natt till gudomlig glädje (2018)
Laura Hellsten
Föreningen Sanct Olof r.f.
F2 Offentligt delvis förverkligande av ett konstverk
Mässa i mångfaldens tid (2018)
Ulf Långbacka, Laura Hellsten, Ingrid Weckström
B2 Bokavsnitt
Ödmjukhetens Palats - en lektion i Gästfrihet (2017)
Laura Hellsten
Föreningen Sanct Olof r.f.

Senast uppdaterad 2019-30-11 vid 16:53