Liselott Forsman

Senior Research Associate, Education
Email: liselott.forsman@abo.fi
Mobile: +358-469219647
Phone: +358-6-3247219


Peer-reviewed publications

C2 Edited book
Allmändidaktik – vetenskap för lärare (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark, Kaj Sjöholm, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Elina Lahelma, Elisabet Öhrn, Gjert Langfeldt, Jorunn H Midtsundstad, Roger Säljö, Fritjof Sahlström, Staffan Selander, Liselott Forsman, Mikaela Björklund, Kristina Ström, Karin Linnanmäki, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Gunnel Knubb-Manninen, Renata Svedlin, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Karin Rönnerman
Studentlitteratur
A3 Book section, Chapters in research books
Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland (2017)
Anna Slotte, Liselott Forsman
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Journal article (refereed)
The researcher as a negotiator: - exploring collaborative professional development projects with teachers (2015)
Jessica Aspfors, Michaela Pörn, Liselott Forsman, Petri Salo, Gunilla Karlberg-Granlund
Education Inquiry
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
A1 Journal article (refereed)
The Identity Game - Constructing and Enabling Multicultural and Multilingual Identities in Finland-Swedish School Settings (2014)
Forsman Liselott, Hummelstedt-Djedou Ida
British Educational Research Journal
View on publisher's site
C1 Book
Språk och identitet i undervisning: inga konstigheter (2013)
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk, Slotte-Lüttge
Liber
A1 Journal article (refereed)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland (2012)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Acta Didactica Norge
View on publisher's site


Other publications

D2 Article in a professional book
Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande (2016)
Anna Slotte, Liselott Forsman

Last updated on 2019-02-08 at 08:09