Mats Wickström

Forskardoktor, FHPT Gemensamma
E-post: mats.wickstrom@abo.fi
Mobiltelefon: +358-505983943
Telefon: +358-2-2154330


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
An anti-fascist minority? Swedish-speaking Finnish responses to fascism (2019)
Matias Kaihovirta, Mats Wikström
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Minority nationalism and visions of socialist unity in the post-war Finnish labour movement, 1944–1949: (2019)
Matias Kaihovirta, Jonas Ahlskog, Mats Wickström
Labor History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Vi lever och kommer att leva”. Kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlevnad (2019)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Neste War 1970–1972 :The First Victory of the Budding Finnish Environmental Movement (2018)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Mats Wickström
Arcadia
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Stalin och det svenska i Finland: Kommunistisk nationalitetsteori och den tidiga finlandssvenska folkdemokratin (2018)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Antifascismen i Norden. Ett nytt forskningsfält (2017)
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift för Finland
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 6/2017 (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Historisk tidskrift för Finland 2017:1 (2017)
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historiska föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nordic brothers before strange others. Pan-national boundary making in the post-war naturalization policies of the Nordic countries (2017)
Mats Wickström
Ethnic and Racial Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socialdemokratisk och konservativ antifascism i Finland. Karl H. Wiik och Eirik Hornborg inför Lapporörelsen (2017)
Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945–1949 (2017)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historisk tidskrift för Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Historiska perspektiv på mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finlands historia (2016)
Mats Wickström, Charlotta Wolff
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel (2016)
Mats Wickström, Charlotta Wolff
Svenska litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Comparative and transnational perspectives on the introduction of multiculturalism in post-war Sweden (2015)
Mats Wickström
Scandinavian Journal of History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Huvudsekreteraren och mångkulturalismen: Jonas Widgren och 1975 års invandrar- och minoritetspolitik (2014)
Mats Wickström
Personhistorisk Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Making Multiculturalism Work: Policy and Praxis on Moulding Attitudes and Public Discourse on Ethnic Diversity in Post-War Sweden (2014)
Mats Wickström
Nordeuropaforum


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rise and Fall of the Miraculous Welfare Machine: Immigration and Social Democracy in Twentieth-Century Sweden (2018)
Mats Wickström
Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Miljö, migration och språkpolitik : en förhistoria [editorial] (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Vilken röd riktning på Hangö udd? Folkdemokraternas ideologiska kompass i miljöfrågans kraftfält (2017)
Mats Wickström
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rikt och respektfullt om romer (2016)
Mats Wickström
Nya Argus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Svar till Gunni Nordström (2016)
Mats Wickström
Nya Argus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Statlig kontroll och historisk kunskap (2015)
Johanna Wassholm, Mats Wickström
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Mångkulturalismen var en framtids- och människovärdighetsfråga (2014)
Mats Wickström
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Invandringskritiken är en del av ett större fenomen (2010)
Mats Wickström
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sverigedemokraterna, ett parti som alla andra? (2010)
Mats Wickström
Finsk tidskrift


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-28-11 vid 18:45