Mats Wickström

Forskardoktor, FHPT Gemensamma
E-post: mats.wickstrom@abo.fi
Mobiltelefon: +358-505983943
Telefon: +358-2-2154330


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
An anti-fascist minority?: Swedish-speaking Finnish responses to fascism (2019)
Matias Kaihovirta, Mats Wikström
Routledge
Historiska föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Minority nationalism and visions of socialist unity in the post-war Finnish labour movement, 1944–1949: (2019)
Matias Kaihovirta, Jonas Ahlskog, Mats Wickström
Labor History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Vi lever och kommer att leva”: Kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlevnad (2019)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nationen i klasskampen: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Neste War 1970–1972 :The First Victory of the Budding Finnish Environmental Movement (2018)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Mats Wickström
Arcadia
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Stalin och det svenska i Finland: Kommunistisk nationalitetsteori och den tidiga finlandssvenska folkdemokratin (2018)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historiska och litteraturhistoriska studier
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Antifascismen i Norden. Ett nytt forskningsfält (2017)
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift för Finland
C2 Redigerat verk
Finsk Tidskrift 6/2017 (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Föreningen Granskaren
C2 Redigerat verk
Historisk tidskrift för Finland 2017:1 (2017)
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nordic brothers before strange others. Pan-national boundary making in the post-war naturalization policies of the Nordic countries (2017)
Mats Wickström
Ethnic and Racial Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socialdemokratisk och konservativ antifascism i Finland. Karl H. Wiik och Eirik Hornborg inför Lapporörelsen (2017)
Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Historisk tidskrift för Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945–1949 (2017)
Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Historisk tidskrift för Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Historiska perspektiv på mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finlands historia (2016)
Mats Wickström, Charlotta Wolff
Svenska litteratursällskapet i Finland
C2 Redigerat verk
Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel (2016)
Mats Wickström, Charlotta Wolff
Svenska litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Comparative and transnational perspectives on the introduction of multiculturalism in post-war Sweden (2015)
Mats Wickström
Scandinavian Journal of History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Huvudsekreteraren och mångkulturalismen: Jonas Widgren och 1975 års invandrar- och minoritetspolitik (2014)
Mats Wickström
Personhistorisk Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Making Multiculturalism Work: Policy and Praxis on Moulding Attitudes and Public Discourse on Ethnic Diversity in Post-War Sweden (2014)
Mats Wickström
Nordeuropaforum


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rise and Fall of the Miraculous Welfare Machine: Immigration and Social Democracy in Twentieth-Century Sweden (2018)
Mats Wickström
Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Miljö, migration och språkpolitik : en förhistoria [editorial] (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Vilken röd riktning på Hangö udd? Folkdemokraternas ideologiska kompass i miljöfrågans kraftfält (2017)
Mats Wickström
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rikt och respektfullt om romer (2016)
Mats Wickström
Nya Argus
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Svar till Gunni Nordström (2016)
Mats Wickström
Nya Argus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Statlig kontroll och historisk kunskap (2015)
Johanna Wassholm, Mats Wickström
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Mångkulturalismen var en framtids- och människovärdighetsfråga (2014)
Mats Wickström
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Invandringskritiken är en del av ett större fenomen (2010)
Mats Wickström
Ikaros
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sverigedemokraterna, ett parti som alla andra? (2010)
Mats Wickström
Finsk tidskrift


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-28-11 vid 18:45