Mats Wickström

Email: mats.wickstrom@abo.fi


Publications

Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia?
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström (2018) E1 Popularised article, newspaper article

Antifascismen i Norden. Ett nytt forskningsfält
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström (2017) A1 Journal article (refereed)
Historisk tidskrift för Finland

Historisk tidskrift för Finland 2017:1
Kasper Braskén, Matias Kaihovirta, Mats Wickström (2017) C2 Edited book
Historiska föreningen i Finland

Miljö, migration och språkpolitik : en förhistoria
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström (2017) B1 Non-refereed journal articles
Finsk Tidskrift

Socialdemokratisk och konservativ antifascism i Finland. Karl H. Wiik och Eirik Hornborg inför Lapporörelsen
Matias Kaihovirta, Mats Wickström (2017) A1 Journal article (refereed)
Historisk tidskrift för Finland

Vilken röd riktning på Hangö udd? Folkdemokraternas ideologiska kompass i miljöfrågans kraftfält
Mats Wickström (2017) B1 Non-refereed journal articles
Finsk Tidskrift

Historiska perspektiv på mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finlands historia
Mats Wickström, Charlotta Wolff (2016) A3 Book section, Chapters in research books
Svenska litteratursällskapet i Finland

Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel
Mats Wickström, Charlotta Wolff (2016) C2 Edited book
Svenska litteratursällskapet i Finland

Rikt och respektfullt om romer
Mats Wickström (2016) B1 Non-refereed journal articles
Nya Argus

Svar till Gunni Nordström
Mats Wickström (2016) B1 Non-refereed journal articles
Nya Argus

Comparative and transnational perspectives on the introduction of multiculturalism in post-war Sweden
Mats Wickström (2015) A1 Journal article (refereed)
Scandinavian Journal of History

Making the Case For the Mother Tongue
Mats Wickström (2015) A3 Book section, Chapters in research books
Multilingual Matters

Statlig kontroll och historisk kunskap
Johanna Wassholm, Mats Wickström (2015) E1 Popularised article, newspaper article
Ikaros

The Multicultural Moment
Mats Wickström (2015) G5 Doctoral dissertation (article)
Mats Wickström

Huvudsekreteraren och mångkulturalismen
Mats Wickström (2014) A1 Journal article (refereed)
Personhistorisk Tidskrift

Making Multiculturalism Work
Mats Wickström (2014) A1 Journal article (refereed)
Nordeuropaforum


Last updated on 2018-19-09 at 19:44