Anna Möller-Sibelius

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: anna.moller-sibelius@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504784464
Telefon: +358-2-2154464


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att läsa "fascistisk" poesi – och finna något annat. Örnulf Tigerstedts dualism ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv (2019)
Anna Möller-Sibelius
Tidskrift for Litteraturvetenskap
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Från nationellt uppvaknande till identitetskonstruktion. Litteraturhistorieskrivning om den svenska litteraturen i Finland (2019)
Anna Möller-Sibelius
Samlaren
C1 Bok
Dikt och ideologi: Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960-70-talspoesi (2018)
Anna Möller-Sibelius
Svenska litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Endast med sig själv eller ett med sin kultur?: Självframställning och idealism i Kerstin Söderholms dagbok (2018)
Anna Möller-Sibelius
Samlaren
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Futurum, Futurum, varför har du övergivit mig!". Kristen diskurs i Lars Huldéns tidiga poesi (2017)
Anna Möller-Sibelius
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kärlekens etos i Gösta Ågrens 1960-talslyrik (2017)
Anna Möller-Sibelius
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
C2 Redigerat verk
Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund (2017)
Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Föreningen Granskaren
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nationell diskurs i Lars Huldéns 1960-1970-talspoesi: Mannerheim och Runeberg (2017)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Slottet av grå verklighet". Idealism och ideologi i Gösta Ågrens efterkrigstida poesi (2016)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Har de barn som byggt bomben?": Idyll och trauma i Claes Anderssons 1960- och 1970-talspoesi (2015)
Anna Möller-Sibelius
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Individen och samhället i Claes Anderssons 1960-och 1970-talspoesi (2015)
Anna Möller-Sibelius
Joutsen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kropp, språk och ideologi i Claes Anderssons 1960- och 70-talspoesi (2015)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C1 Bok
Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (2015)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Experiment utan stort resultat. Recension av Peter Mickwitzs Solen går ner det verkar omöjligt (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mångbottnat om R.R. Eklund. Recension av Robert Åsbackas Till livets slut (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Nonsens nerven i förförisk roman. Recension av Sanna Tahvanainens Körsbär i snön (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
När tron på kunskap går förlorad [Kolumn] (2019)
Anna Möller-Sibelius
MFÅA : vetenskapsmagasinet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Poetisk sanning i ett postfaktiskt samhälle (2019)
Anna Möller-Sibelius
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Större oro och febrighet i Byggmästars poesi. Recension av Eva-Stina Byggmästars Fåglarna sover i luften (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Träffsäkert om vår samtid. Recension av Ulrika Nielsens Korta texter om det öppna och ouppklarade (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vår tids Aniara, söndersprängd. Recension av Ralf Andtbackas Potsdamer Platz (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ärlig dokumentation av åldrandets process. Recension av Claes Anderssons Busholmen nästa (2019)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ann-Helen Attianese skriver om flyktingen ibland oss. Recension av Ann-Helen Attianeses Come noi (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Diskuterar dyslexins kreativa möjligheter: Recension av Peter Mickwitz, Leksikon - sett att läsa (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ekopoesi och parasitära processer. Recension av Peter Degerman, Tala för det gröna i lövet. Ekopoesi som estetik och aktivism (2018)
Anna Möller-Sibelius
Finsk tidskrift
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En diktsamling som tar plats. Recension av Oscar Rossi, Detaljerna. Det ser annorlunda ut varje gång (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett nyanserat modersporträtt. Recension av Emelie Enckell, Generalens dotter Dagmar Thesleff (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Informationsflödet och vårt medvetande [Kolumn] (2018)
Anna Möller-Sibelius
Meddelanden från Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
"Kärleken är sorgens andra sida". Recension av Tua Forsström, Anteckningar (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lyriska lärosatser bortom ja och nej. Recension av Gösta Ågren, Ritten mot nuet (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mörk och berörande debutsamling. Recension av Emma Ahlgren, Isotopia (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
"’När landskapet tar slut, vart kommer vi då?". Recension av Heidi von Wright, Mellanblad (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Poesin, en utrotningshotad art. Recension av Eva Stina-Byggmästar, Orkidébarn (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sjuttiotalet i lyrisk repris. Recension av Anita Wikman, Därför/ Väntrum (2018)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Svensk blick på nordisk litteraturhistoria. Recension av Margareta Petersson & Rikard Schönström (red.), Nordens litteratur (2018)
Anna Möller-Sibelius
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Berlin som smärtpunkt. Recension av Thomas Brunell, Li Berlin. Dikter. Gedichte (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Bildad eller påläst? (2017)
Anna Möller-Sibelius
Meddelanden från Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det rätta och det relativa. Kolumn (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
"Det är du som behöver barnet". Recension av Eva-Stina Byggmästar, Naturbarn. Dikter i urval 1986‒2016 (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En pornografisk hälsning. Recension av Lars Eric Krogius, Penthesilea. Ett erotiskt livsverk (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Familjesemester och senmodern problematik. Recension av Philip Teir, Så här upphör världen (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
B2 Bokavsnitt
Frihet eller förnöjsamhet? Idylldiktens funktion hos Frese och Franzén (2017)
Anna Möller-Sibelius
Föreningen Granskaren
E1 Populär artikel, tidningsartikel
God morgon är vänligt, God morgon är Gud. Recension av Susanne Ringell, God morgon (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hundra år är för lite. Kolumn (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Modern skröna om manliga myter. Recension av Bosse Hellsten, Jökel – Anteckningar för en opera (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om utanförskap och tillhörighet i lyrisk debut. Recension av Adrian Perrera, White monkey (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
På väg mot alltet och intet. Recension av Kurt Högnäs, Öknen var ett annat hav (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Rytm, regn och resa. Recension av My Lidelöf, Färdas (in och ut ur bilden) (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tankar – på liv och död. Kolumn (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Utlåtanden (2017)
Anna Möller-Sibelius
Meddelanden från Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vad den bortvände kan se. Recension av Jörgen Mattlar, att vända sig bort (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Varför jag inte älskar poesi. Kolumn (2017)
Anna Möller-Sibelius
Vasabladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Polyfon biografi över Olof Enckell (2016)
Anna Möller-Sibelius
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Marginalens möjligheter. Poesiåret 2014 (2015)
Anna Möller-Sibelius
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
"Livet är deg och uppfuckat. Nån måste ändra det." Finlandssvensk poesiöversikt 2013 (2014)
Anna Möller-Sibelius
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2019-16-08 vid 08:08