Kirsti Suolinna


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Åbo Akademi i Edvard Westermarcks vetenskapliga nätverk (2018)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Åbo Akademi University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Sensitiveness of the Holy. Westermarck and Durkheim on Society and Religion (2017)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Routledge
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Edward Westermarck at the Academy of Åbo, 1918-32 (2014)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Sean Kingston Publishing
C1 Bok
Edward Westermarck : intellectual networks, philosphy and social anthropology (2014)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
The Finnish Society of Sciences and Letters
C2 Redigerat verk
Portraying Morocco: Edward Westermarck's fieldwork and photographs 1898-1913 (2000)
Kirsti Suolinna, Catherine af Hällström, Tommy Lahtinen
Åbo Akademi University Press


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Hilma Granqvists liv och öde. [Recension av Sofia Häggman: Hilma Granqvist, antropolog med hjärtat i Palestina] (2017)
Kirsti Suolinna
Finsk tidskrift
B2 Bokavsnitt
Knut Pipping och Erik Allardt mellan äldre och modern sociologi (2017)
Kirsti Suolinna, Olli Lagerspetz
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura

Senast uppdaterad 2020-02-03 vid 08:10