Research Areas


Keywords

interpersonal trust, Political trust, Social capital


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Whom do Finns trust? In-group and out-group trust in Finland (2019)
Thomas Karv, Maria Bäck
Samforsk
A3 Book section, Chapters in research books
Kriittiset mutta uskolliset suomalaiset: kansalaisten EU-asenteet jäsenyyden aikana (2017)
Bäck Maria
Gaudeamus
A1 Journal article (refereed)
’Lukiolaiset luottavat lujemmin. Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella (2017)
Anna-Riikka Aarnio, Henri Ala-Lahti, Eeva-Kaisa Elonen, Lotta Hakanpää, Sakari Ilkka, Vera Järvenreuna, Petra Kantola, Sanni Lehtinen, Laura Tiihonen, Josefina Sipinen, Aino Tiihonen, Elina Kestilä-Kekkonen, Maria Bäck
Kosmopolis
A1 Journal article (refereed)
'Sosiaalinen pääoma ja poliittinen osallistuminen Suomessa (2013)
Bäck, Maria, Kestilä-Kekkonen Elina
Politiikka
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa (2011)
Bäck Maria
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
'Social Capital and Political Trust in Finland: An Individual-level Assessment (2009)
Bäck, Maria & Kestilä, Elina
Scandinavian Political Studies
A3 Book section, Chapters in research books
Socialt förtroende och deltagande i frivilliga föreningar. Det sociala kapitalet i svenskfinland (2008)
Bäck Maria
Samforsk
G3 Licentiate thesis
Socialt förtroende och politisk orientering (2006)
Bäck Maria


Other publications

I1 Audiovisual material
Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 (2016)
Aarnio, Anna-Riikka & Ala-Lahti, Henri & Elonen, Eeva-Kaisa & Hakanpää, Lotta & Ilkka, Sakari) & Järvenreuna, Vera & Kantola, Petra & Lehtinen, Sanni & Tiihonen, Laura) & Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino

Last updated on 2019-01-08 at 08:09