PhD, University teacher

Pia Maria Ahlbäck

Email: pia.ahlback@abo.fi
Mobile: +358-469216739
Phone: +358-2-2154394


Peer-reviewed publications


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
En institution i ett rusande landskap (2017)
Pia Maria Ahlbäck
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Koulussa pitää olla aikaa lukea kirjallisuutta (2017)
Pia Maria Ahlbäck, Kaisa Ahvenjärvi, Hanna-Leena Nissilä
Helsingin Sanomat
E1 Popularised article, newspaper article
Nekrolog [över Roger Holmström] (2016)
Mia Österlund,Pia Maria Ahlbäck
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
"O spång av mellanord". Om auktoritet, bindeord och adress i det vetenskapliga skrivandets materiella praktik (2016)
Pia Maria Ahlbäck
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
B1 Non-refereed journal articles
Tillskuren tid. Prosaåret 2015 (2016)
Pia Maria Ahlbäck
Finsk tidskrift
D1 Article in a trade journal
Att följa upp smärtan (recension av Steve Sem-Sandbergs De utvalda) (2015)
Pia Maria Ahlbäck
Lysmasken
E1 Popularised article, newspaper article
Att läsa George Orwells 1984 idag (2015)
Pia Maria Ahlbäck
1984 av George Orwell. I en bearbetning av Robert Icke och Duncan Macmillan (teaterprogram)
Svenska Teatern
B1 Non-refereed journal articles
När ord blir kropp i rum. Prosaåret 2014 (2015)
Pia Maria Ahlbäck
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Review of Amy Ratelle, Animality and Children's Literature and Film (2015)
Pia Maria Ahlbäck
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
De flacka, de vackra och de (o)sakliga: Prosautgivingen 2013 (2014)
Pia Maria Ahlbäck
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Lysande, på gruvligt allvar, i en mörk tid: Recension av Pia Ingström Känslor äger rum (2014)
Pia Ahlbäck
Lysmasken
B1 Non-refereed journal articles
Recension av Alice Curry, Environmental Crisis in Young Adult Fiction. A Poetics of Earth. (2014)
Pia Maria Ahlbäck
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
View on publisher's site

Last updated on 2019-02-02 at 15:40