Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Use of microfibrillated cellulose (MFC) in paper-based functional devices (2014)
Oskari Mertanen

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:50