Peer-reviewed publications


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa (2014)
Julia Tidigs
Källan
E1 Popularised article, newspaper article
Flerspråkighet och litteratur - igår, i dag och i morgon (2014)
Julia Tidigs
Lysmasken
E1 Popularised article, newspaper article
Flerspråkighet som underlighet och underverk (2014)
Julia Tidigs
Ny Tid

Last updated on 2018-19-09 at 19:38